سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ارشدمدیریت فرهنگی

کنکور کارشناسی ارشدرشته مدیریت فرهنگی دردانشگاه آزاد شامل2زیرمجموی1-برنامه ریزی فرهنگی2-مدیریت فرهنگی میباشد. در10روزآینده منابع واطلاعات دیگری ازاین رشته میدهم وقابل ذکر است در2واحداصفهان وتهران دانشجو میپذیرد.